Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jaké jsou povinnosti po založení společnosti?

Povinnosti společníků a jednatelů společností s.r.o. nekončí po založení firmy. Naopak, začínají. Co je potřeba udělat poté, co byla firma založena a společnost je již zapsána do obchodního rejstříku?

Povinnosti společníků a jednatelů společností s.r.o. nekončí po založení firmy. Naopak, začínají. Co je potřeba udělat poté, co byla firma založena a společnost je již zapsána do obchodního rejstříku?

Přihláška k registraci na finančním úřadě

Po úspěšném zápisu do obchodního rejstříku je potřeba podat přihlášku k registraci daně z příjmu a dalších daní. Registrace se podává k finančnímu úřadu příslušnému podle sídla firmy. Lhůta pro podání je 15 dní. Kromě daně z příjmu právnických osob, která je pro společnost s.r.o. nevyhnutnou povinností, se firmy mohou týkat i registrace k dalším daním. Zejména jde o daň silniční pro firemní vozidla a v případě překročení obratu 1 mil. Kč ročně i registrace k DPH. Po registracích musí firma samozřejmě každý rok podávat daňové přiznání právnické osoby a platit daně a zálohy na ně.

Výše daně z příjmu právnických osob je 19 % a odvádí se z dosaženého zisku. Pokud valná hromada schválí vyplacení zisku společníkům, zisk se daní 15 % srážkové daně.

Zaměstnanci – finanční úřad, zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení, úřad práce

Pokud má společnost zaměstnance, na finančním úřadě je ještě potřeba registrovat firmu jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, případně daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň. Do 8 dnů od vzniku společnosti je potřeba nahlásit své zaměstnance u příslušných zdravotních pojišťoven a OSSZ ve stejné lhůtě. Zaměstnance musí firma dále nahlásit na úřadu práce. Na úřadu práce se do 10 dnů nahlašuje vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Vedení účetnictví a zakládání dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu.

Zápisem společnosti do obchodního rejstříku vzniká povinnost vést účetnictví. V případě s.r.o. se musí jednat o účetnictví podvojné, nelze vést zjednodušenou daňovou evidenci. Vedení účetnictví většina firem řeší pomocí externího dodavatele.

Společnost musí zasílat aktuální dokumenty do sbírky listin. Povinně se musí zakládat účetní závěrky, výroční zprávy, návrhy rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty (není-li to součástí účetní závěrky),  zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (není-li to součástí výroční zprávy) a zprávy od auditora a ověření účetní závěrky (pokud má společnost povinnost ověřovat účetní závěrku).

Účetní závěrku firma musí vyhotovit a schválit do 6 měsíců po skončení účetního období. S tím souvisí povinnost uspořádat valnou hromadu nejméně jednou za rok. Pokud valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku, musí se konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

Vybírat pravidelně svou datovou schránku

Jakmile se společnost s.r.o. zapíše do obchodního rejstříku, zřídí mu Ministerstvo vnitra zastoupené Českou poštou datovou schránku. Přístupová hesla obdrží jednatelé na adresy jejich trvalých bydlišť. Po vytvoření datové schránky má společnost povinnost ji pravidelně kontrolovat a vybírat. V datové schránce lze nastavit emailové notifikace na nově příchozí zprávy. Různé úřady potom posílají svoje požadavky vůči firmě právě přes datovou schránku. Příkladem může být zpráva od ČSÚ s žádostí o vyplnění statistického výkazu.

Další povinnosti – zejména označení sídla firmy a provozovny

Podobně jako u OSVČ má společnost s.r.o. také povinnost označit sídlo i provozovnu obchodní firmou a identifikačním číslem (IČ). Společnostem, které mají své sídlo firmy u nás, zajišťujeme tuto povinnost my v rámci poskytovaných služeb.

Název společnosti, sídlo firmy, IČ a údaj o zápisu v obchodním rejstříku (vč. spisové značky) je nutné uvádět na objednávkách, obchodních dopisech, internetových stránkách a fakturách.

Povinností pro firmy je opravdu hodně. Doporučujeme pravidelně sledovat náš profil na Facebooku, kde kromě upozornění na povinnosti podnikatelů a firem zveřejňujeme i novinky a zajímavosti ze světa podnikání.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111