Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jak se registrovat k dani z příjmu právnických osob (PO)?

Mezi první povinnosti společnosti s ručením omezeným po založení firmy patří přihlášení k dani z příjmu právnických osob. Jak registrovat nově založenou s.r.o. k dani z příjmu PO? Kam poslat přihlášku a jaké jsou lhůty?

Mezi první povinnosti společnosti s ručením omezeným po založení firmy patří přihlášení k dani z příjmu právnických osob. Jak registrovat nově založenou s.r.o. k dani z příjmu PO? Kam poslat přihlášku a jaké jsou lhůty?

Daň z příjmů právnických osob – registrace k finančnímu úřadu

Po založení firmy ale i běžné živnosti se musí nový subjekt zaregistrovat na místně příslušném finančním úřadě. Přihlášení k dani z příjmu právnických osob se podává na předepsaném tiskopise osobně, nebo v zastoupení osobou s plnou mocí. Není ovšem nutné finanční úřad fyzicky navštívit. Lze využít rovněž podání datovou schránkou společnosti s.r.o., poslat přihlášku poštou, nebo navštívit pobočku pošty a využít Czech Point (kontaktní místo veřejné správy).

V rámci registrace k dani z příjmu je možné přihlásit firmu i k dalším daním. Pomocí přílohy lze podat přihlášku i k DPH (dani z přidané hodnoty), dani silniční nebo dani z nemovitosti. Ve formuláři stačí zaškrtnout požadované registrace.

Věcně a místně příslušný finanční úřad

Daňová správa ČR sestává z generálního ředitelství, ředitelství jednotlivých krajů a finančních úřadů. Místní příslušnost FÚ pro společnost s ručením omezeným se určí dle sídla společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Je to obdobné jako u fyzických osob, kde je místní příslušnost stanovena podle adresy trvalého bydliště.

Lhůta pro registraci k dani z příjmu PO

U daní z příjmů je povinnost podat přihlášku v případě právnické osoby do 15 dní od vzniku PO. Totéž platí pro zahraniční subjekty, které začnou podnikat na území ČR, nebo mají příjmy ze zdejších zdrojů. Jako zaměstnavatel se firma musí nahlásit jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti do 8 dnů ode dne vzniku povinností plátce této daně.

Daňový subjekt, poplatník a plátce daně

Daňovým subjektem se stává každý, komu vzniká povinnost platit jakoukoliv daň. Nezáleží přitom na tom, zda jde o fyzickou osobu, nebo osobu právnickou. Podle typu daně se rozlišuje mezi poplatníkem a plátcem daně. Poplatníkem je daňový subjekt, například v případě daně z příjmu. Musí daň odvést a nese daňové břemeno. Naopak plátcem daně je firma v případě DPH nebo daně z příjmu ze závislé činnosti za své zaměstnance. V případě těchto daní firma musí daň finančnímu úřadu odvést, nicméně daňové břemeno nese někdo jiný – zákazník firmy v případě DPH a zaměstnanci v případě příjmů ze závislé činnosti.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Na začátku registrace přidělí správce daně společnosti s.r.o. tzv. daňové identifikační číslo. Daňové identifikační číslo (DIČ) obsahuje kód „CZ“ a identifikační číslo právnické osoby. Firma má následně povinnost uvádět DIČ při jakémkoliv styku se správcem daně – finančním úřadem.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob – podání vůči FÚ

Po registraci firmy k dani z příjmů právnických osob vzniká povinnost podat přiznání k této dani na příslušný finanční úřad po skončení roku do 31. 3. následujícího roku. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo má společnost s.r.o. povinnost ověření účetní závěrky auditorem, se tento termín prodlužuje do 30. 6. následujícího roku.

Podání obecně lze učinit písemně, ústně do protokolu, nebo elektronicky – datovou zprávou. To lze prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, která je dostupná na www.daneelektronicky.cz nebo přes datovou schránku. Podání má formu předepsaného tiskopisu. Pokud má daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku, je povinen vybraná podání podávat pouze elektronicky – datovou zprávou. V případě, kdy místo toho podá přiznání v papírové podobě, může čelit pokutě!

Po podání přiznání je samozřejmě povinnost daň zaplatit na příslušné účty finančního úřadu. Finanční úřad kromě výběru daní má i pravomoc kontrolovat účetnictví včetně udělování pokut. Může si vyžádat informace o bankovním účtu společnosti, což mu usnadňuje kontrolu účetnictví porovnáním s údaji v daňovém přiznání.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111