Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Vyplacení peněz z vlastní společnosti s.r.o.

Zejména noví podnikatelé mohou řešit otázku, jak si vyplatit peněžní příjem ze společnosti s ručením omezeným, kterou spoluvlastní. Jak dostat legální cestou příjem z vlastní firmy?

Zejména noví podnikatelé mohou řešit otázku, jak si vyplatit peněžní příjem ze společnosti s ručením omezeným, kterou spoluvlastní. Jak dostat legální cestou příjem z vlastní firmy? V případě příjmů z podnikání jako OSVČ je tento úkol výrazně snazší. Ale ani v případě podnikání na firmu nejde o neřešitelný úkol. Nicméně je dobré už při založení společnosti s.r.o. myslet na to, jakým způsobem si podnikatel bude prostředky z firmy vyplácet.

Výplata podílu ze zisku společnosti s.r.o.

Každé podnikání je provozováno zejména za účelem zisku. Proto zákon samozřejmě myslí na to, aby si podnikatel mohl vyplatit podíl na zisku své společnosti. Výplata podílu ze zisku firmy je tak základním a jednoduchým způsobem, jak dostat peníze z vlastní společnosti. Nevýhodou je, že se vyplácí pouze jednou za rok. Není tedy zdrojem měsíčních příjmů podnikatele na jeho osobní život. Zákon sice umožňuje vyplacení záloh na podílu ze zisku, ovšem tuto možnost podmiňuje splněním stanovených podmínek.

Je dobré si uvědomit, že tato možnost získání prostředků ze společnosti s.r.o. je daněna dvakrát. Po dosažení zisku musí společnost s ručením omezeným zdanit zisk sazbou 19 %. Když následně tento zisk rozdělí mezi společníky, musí vlastníci tento vyplacený zisk ještě jednou zdanit jako příjem fyzické osoby. To znamená další zdanění sazbou 15 %. Celkově je tak zaplacená daň vyšší. Nicméně výhodou je, že se z podílu na zisku neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnání sebe sama na pracovní smlouvu, nebo dohodu

Společnost s.r.o. je samostatný subjekt, který může kohokoliv zaměstnat na pracovní smlouvu, nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Pokud jde zároveň o jednatele firmy, je potřeba si dát pozor, aby předmětem práce nebyly činnosti a povinnosti jednatele společnosti s ručením omezeným. V praxi tedy může být předmětem práce jednatele v pracovní smlouvě např. administrativní, nebo odborná činnost. Nesmí to ale být např. obchodní vedení firmy.

Zaměstnání na pracovní smlouvu je vzhledem k relativně vysokému zdanění práce v ČR jednou z dražších možností, jak dostat ze své firmy peníze na svůj účet. Kromě daně z příjmu do výpočtu vstupují i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Obvykle proto podnikatelé volí výši své mzdy za práci na úrovni minimální mzdy. Tím si zajistí placení nejnižších možných odvodů a zároveň mají zajištěno, že je za ně hrazeno pojistné.

Daňově i administrativně výhodnější je alternativa v podobě dohody o provedení práce. Pokud je výše výdělku na tuto dohodu do 10.000,- Kč měsíčně, neplatí se odvody na sociální a zdravotní pojištění, ale pouze 15% daň. Nevýhodou však je, že maximální rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně.

Půjčování a pronajímání

Další možností, jak legálně vyvést peníze z firmy, je půjčování nebo pronajímání. Společník může firmě pronajmout svůj movitý i nemovitý majetek, například osobní automobil nebo kancelářské prostory. Zdanění příjmu z pronájmu je standardně řešeno v rámci přiznání k daně z příjmu společníka jako fyzické osoby. Pro firmu jde o běžný náklad. Je důležité nastavit cenu pronájmu v obvyklé výši. Finanční úřad je citlivý na pronájmy za neobvykle vysoké ceny, které by se jevily jako pokus o vyvedení většího množství peněz z firmy.

Obdobně lze společnosti s.r.o. poskytnout finanční půjčku na základě smlouvy. Společníkovi je vyplácen smluvní úrok, ze kterého opět platí pouze daň z příjmu, nikoliv sociální a zdravotní pojištění. Opět je nutné pohlídat výši úroku, cena půjčky pro firmu by měla odpovídat obvyklé výši, za které by si firma mohla půjčit u jiných subjektů na trhu. V případě potřeby může společník půjčit prostředky i bezúročně, s půjčkami výhodnějšími než je běžná tržní sazba finanční úřad problém nemá.

Cestovní náhrady, náklady za pohonné hmoty, nákup vybavení a benefity

Další možností, jak si vyplácet peníze z firmy, jsou náklady za pohonné hmoty. I bez vedení knihy jízd lze vybrat paušálně až 5 000 korun měsíčně na jeden provozovaný a na firmu přihlášený automobil.

Pokud je pro podnikání naopak využíváno soukromé auto, má jednatel nárok na cestovní náhrady ve stejném režimu jako zaměstnanec. Daňový režim cestovních náhrad je výhodný, protože nejde o zdanitelný příjem, ale o náhradu vynaložených výdajů. V případě použití soukromého motorového vozidla pro účely přepravy na pracovní cestě vzniká nárok na náhrady stanovené sazbou za 1 km jízdy a úhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Za firemní peníze lze dále pořizovat vybavení, které se může hodit i pro případné osobní využití. Na firmu lze mít mobilní telefon s neomezeným paušálem nebo zakoupit notebook, tablet, tiskárnu, kancelářské vybavení a řadu dalších věcí. Samozřejmě musí jít o nákup věcí, které souvisí s podnikáním společnosti s ručením omezeným. Dále je dobré myslet na to, že firma nemá obvykle stejné záruční podmínky jako spotřebitel, kdy ochrana a práva spotřebitele jsou ze zákona vyšší než práva podnikatelů.

Kombinace metod a individuální mix pro každou s.r.o.

Každá z výše uvedených metod má svoje výhody a nevýhody. Nelze doporučit jednu všeobecně platnou a výhodnou možnost vyplacení peněz z vlastní společnosti. Odborníci na daňovou problematiku proto doporučují vždy vycházet z konkrétní situace daného podnikatele a s.r.o. a ideálně kombinovat více vhodných možností.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111