Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Právní minimum pro podnikatele a jednatele firem

Každý podnikatel, ať už podniká jako OSVČ nebo společnost s.r.o., by se měl orientovat v souvisejících zákonech. Bohužel v českém právním řádu je toto právní minimum pro podnikatele poměrně obsáhlé.

Každý podnikatel, ať už podniká jako OSVČ nebo společnost s.r.o., by se měl orientovat v souvisejících zákonech. Bohužel v českém právním řádu je toto právní minimum pro podnikatele poměrně obsáhlé. Společníci a jednatelé firem jsou obvykle velmi vytíženi a nemají čas studovat zákony, protože se potřebují soustředit na podnikání samotné. Riskují tím ale potenciální komplikace, protože jak víme, neznalost zákona neomlouvá. Navíc, obchodní společnosti jsou brány jako odborníci a zákony je tak obvykle zavazují vyšší mírou odpovědnosti, než je tomu v běžném životě nepodnikatele. Pokud firma navíc prodává zboží či poskytuje služby koncovému spotřebiteli, právo vždy vnímá spotřebitele jako slabší stranu a více ji chrání. Podívejme se nyní podrobněji na některé aspekty právního minima pro podnikatelskou činnost.

Právní povinnosti při založení firmy a zahájení podnikání

Se zahájením podnikání a založením firmy je spojena značná administrativní zátěž. Hned na začátku tak na budoucí podnikatele čekají zákoníky, které by si měli nastudovat. Jde zejména o živnostenský zákon a zákon o obchodních korporacích. Stojí to čas i peníze a vyžaduje to jistou dávku psychické odolnosti. Před zahájením podnikání je vhodné promyslet a dobře nastavit vztahy mezi společníky v budoucí společnosti. Tím lze předejít řadě potenciálních problémů v budoucnosti, které se v každé firmě vyskytnou. Profesionálně nastavené smlouvy mohou uklidnit situace i mezi kamarády, když nejde vše podle plánu.

Naštěstí lze využít odborných služeb při založení firmy a starosti si ušetřit. Kvalitně připravená dokumentace pro úřady i rejstříkový soud ušetří čas i peníze nejen při zahájení podnikání, ale zejména do budoucnosti. Většina podnikatelů tuto možnost zná a právní povinnosti při zahájení podnikání jim tak ohlídají odborníci. Komplikovanější je situace s dalšími zákonnými povinnostmi, které právní systém klade na podnikatele, přičemž oni o jejich existenci často neví.

Právní povinnosti po založení společnosti

O tom, jaké jsou povinnosti bezprostředně po založení společnosti, jsme napsali článek již v minulosti. Nyní se zaměříme na další povinnosti a součásti právního minima pro společnosti s ručením omezeným.

Kvalitní smlouvy

Obecně je vždy lepší problémům předcházet, než je potom následně řešit. K tomu pomůže mít dobře nastavené smlouvy, které jsou vyváženy pro všechny smluvní strany. A přestože zavazuje i slovo, písemná podoba smluv je většinou vhodnější. Investice do vhodně připravených vzorových smluv na míru dané podnikatelské činnosti se tak může vyplatit víc než používání různých vzorů stažených někde z fóra na internetu.

Informační povinnost a ochrana osobních údajů

Pokud firma nabízí zboží nebo služby koncovým spotřebitelům, musí vůči nim plnit informační povinnosti. Právě ve vztahu ke spotřebitelům se někdy stane, že podnikatelský subjekt neplní informační povinnost dostatečně. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit a měl by být o tomto svém právu poučen. Zboží a služby musí být jasně označeny a popis vlastností nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Případné srovnávání s konkurenčním výrobkem nebo službou musí obsahovat objektivní a úplný výčet vlastností konkurenčního produktu. Ochraně spotřebitele se věnuje § 1810 – § 1867 občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.

Podobně podceňovanou oblastí je také ochrana osobních údajů, kdy některé společnosti s nimi zacházejí v rozporu se zákony. Takové nakládání může vzbudit pozornost úřadů nebo konkurenčních podnikatelských subjektů. Obvyklým příkladem může být zasílání newsletterů na různé emailové adresy, kdy dle zákona je správné je zasílat pouze osobám, které o to požádali, udělili souhlas nebo na které máme kontakt z obchodní činnosti. Dále by návštěvník webu měl být informován o použitých cookies a marketingové cookies by se měly sbírat až po udělení souhlasu uživatelem.

Autorské právo

Zejména při tvorbě webů, e-shopů nebo reklamních kampaní přichází ke slovu právo autorské. Souhlas autora je potřeba k použití fotografií, designu či jiných děl. Nejjistější cestou je nafotit si fotografie samostatně nebo si nechat vytvořit díla profesionálem. K objednanému dílu je potřeba vždy mít písemnou smlouvu a mít k tvorbě výhradní licenci s možností dalšího postoupení.

Pracovní právo

Samostatnou důležitou oblastí je také oblast pracovního práva. Například firmy zapomínají na to, že na pracovišti by měly být kdykoliv schopni doložit pracovní smlouvy a docházku svých zaměstnanců. V pracovním právu musí být všechny smlouvy sjednané písemně a písemnou formu musí mít i změny a dodatky smluv. Druh práce i místo výkonu práce je lepší sjednat ve větší šířce, protože takové vymezení umožní flexibilitu v budoucnosti. V poslední době se upouští od využívání konkurenční doložky, která byla v minulosti populární. Dle zákona je totiž povinné zaměstnanci platit za její dodržování. Podobně jako u spotřebitelů je i u zaměstnanců nutné informovat je o zpracování jejich osobních údajů a mít souhlas se zpracováním. Mnoho podnikatelů například neví, že takový souhlas potřebují, pokud chtějí umístit fotku zaměstnance na firemní Facebook.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111