Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Legislativní novinky roku 2024 pro firmy a podnikatele

Od Nového roku jako obvykle vstupují v platnost různé legislativní novinky pro firmy a podnikatele. Zaměříme se na ty novinky v zákonech, které mohou být v podnikání překvapivé a možná vám mohly uniknout.

Od Nového roku jako obvykle vstupují v platnost různé legislativní novinky pro firmy a podnikatele. Nebudeme zmiňovat “tradiční” lednové změny jako navýšení minimální mzdy, cestovních náhrad nebo odvodů OSVČ, i když se týkají i roku 2024. Zaměříme se na ty novinky v zákonech, které mohou být v podnikání překvapivé a možná vám mohly uniknout.

Zvýšení daně z příjmu právnických osob

Změnou, která se dotkne všech společností s ručením omezeným, je zvýšení daně z příjmu. Daň z příjmu právnických osob se od letošního roku zvýšila z 19 na 21 %. Ze zisku dosaženého za rok 2024 tak firmy odvedou státu více. Úprava je součástí vládního balíčku, který má za cíl zvýšit příjmy státního rozpočtu a snížit tak deficit hospodaření státu. Výplata podílu ze zisku společnosti s.r.o., jakožto základní a jednoduchý způsob výběru peněz z vlastní společnosti, tak bude méně výhodná.

Změň v oblastech daní a odvodů je letos v souvislosti s konsolidačním balíčkem opravdu hodně. Většina se netýká firem, ale občanů včetně OSVČ. Tyto změny v našem článku pokrývat nebudeme, nicméně doporučujeme podívat se na webové stránky Ministerstva financí ČR, které připravilo tiskovou zprávu s přehledem všech daňových změn. Všechny změny jsou tam srozumitelně popsány, samozřejmě pouze co se týče změn z resortu Ministerstva financí.

Možnost vést účetnictví v některé ze tří světových měn

Zákon nově zavádí možnost vést účetnictví v cizí měně. Tuzemské firmy tak mohou od ledna 2024 vést účetnictví v některé ze tří světových měn – v eurech, dolarech či librách. Jiné zahraniční měny povoleny nejsou. Firma si může zvolit tuto tzv. funkční měnu dle primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Je to výhodné pro podniky, které mají většinu transakcí v příslušné zahraniční měně, typicky pro exportní společnosti.

Nárok na dovolenou pro dohodáře (DPP a DPČ) a zpřísnění u odvodů DPP

Zaměstnanci pracující na základě dohod (DPP a DPČ) získají nově nárok na dovolenou. Zákoník práce tak přibližuje dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti opět blíže běžnému zaměstnaneckému pracovnímu poměru. Je pravděpodobné, že firmy tak budou méně často uzavírat dohody o práci konané mimo pracovní poměr, protože výhodnost dohod tímto opět klesá. Během roku uvidíme, jak se budou vyvíjet počty dohodářů ve srovnání s minulými roky.

U dohod o provedení práce (DPP) se navíc omezuje daňové zvýhodnění, kdy od ledna platí přísnější pravidla pro osvobození od odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Doteď platilo, že byly osvobozeny všechny DPP do měsíčního příjmu 10 tisíc korun. Nově se limit musí počítat jako souhrnný pro všechny dohody, které má jeden zaměstnanec současně u více zaměstnavatelů. Celkový limit je stanoven ve výši 40 % průměrné mzdy. Bude se tedy časem automaticky zvyšovat s růstem průměrné mzdy.

Konec daňové uznatelnosti tichého vína jako reklamního předmětu

Další změna se dotkne oblíbeného dárku, který společnosti před Vánoci rozdávají svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům. Mluvíme o tichém vínu, které od Nového roku již není daňově uznatelným nákladem, a to ani při použití firemního loga na dárkovém balení. Tiché víno již nebude považováno za reklamní předmět, ale pouze za dar. Tento dar na reprezentaci samozřejmě mohou společnosti s ručením omezeným dále pořizovat pro své partnery, ale náklad již nebude daňově účinný. Účetně se na takové náklady musí pohlížet jako na ostatní výdaje na reprezentaci – například pohoštění či občerstvení. Ostatních propagačních předmětů se změna nedotkla. Týká se pouze tichého vína, které zatím mělo výjimku jako jediný alkoholický nápoj.

Změny týkající se datových schránek

Několik novinek nás čeká i u datových schránek. Mezi zajímavé technické změny patří zvýšení maximální povolené velikosti datových zpráv z 20 MB až na 100 MB (megabyte). V komunikaci s orgány státní správy zřejmě firmy větší velikost zpráv obvykle nevyužijí, ale zvyšuje to komfort při posílání zpráv mezi podnikatelskými subjekty. Se zvětšením zpráv se pojí i možnost nově zasílat další formáty příloh, kterých je celá řada. Zajímavé z našeho pohledu jsou například .zip, .mpeg, .mp4 nebo podpora formátu JSON.

Od letošního roku se také rozšiřuje okruh podnikajících fyzických osob, kterým zákon ukládá povinnost využívat datovky ke komunikaci. Autorizovaní architekti, inženýři nebo technici tak povinně rozšíří řady uživatelů datových schránek. Údaje pro vytvoření datovek poskytnou jednotlivé profesní komory příslušných profesí. Nové schránky budou zřízeny nejpozději do konce března a Česká pošta rozešle dopisy s přístupovými údaji.

Změn se dočká i automatické zveřejňování údajů o držitelích datovek, které bylo z různých stran kritizováno. Každý uživatel byl totiž uveden ve veřejném seznamu držitelů datových schránek, a to včetně fyzických osob, které si schránky zřídili dobrovolně, nebo jim byly zřízeny povinně. Za nápravu lze považovat, že ke dni účinnosti zákona (1. února) budou fyzické osoby včetně OSVČ ze seznamu držitelů vymazány. Do seznamu se mohou nechat zapsat, pokud chtějí, na základě žádosti o zápis. Půjde tak o princip opt-in, kdy žadatel musí projevit výslovný souhlas.

Závěr a daňový kalendář

Změn letos není rozhodně málo, spíše naopak. Doufáme, že vás náš přehled upozornil na nejdůležitější změny a navedl vás na oblasti, které potřebujete ve svém podnikání více nastudovat. Závěrem pro vás máme ještě odkaz na praktický daňový kalendář pro rok 2024, kde najdete termíny všech daňových povinností, které letos čekají na firmy a podnikatele.

 


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111