Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jakou formu podnikání zvolit? Založit společnost s.r.o., nebo živnost (OSVČ)?

Na začátku podnikání stojí téměř každý budoucí podnikatel před otázkou, jakou formu podnikání zvolit. Podle čeho se rozhodnout?

Na začátku podnikání stojí téměř každý budoucí podnikatel před otázkou, jakou formu podnikání zvolit. Možností se nabízí hned několik, ale podle čeho se rozhodnout? Podívejme se podrobněji na dvě nejčastější možnosti, mezi kterými může jednotlivec na začátku váhat. Nabízí se založení společnosti s.r.o. (tedy obchodní společnosti s ručením omezeným), nebo živnosti (osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ).

Základní informace k živnosti a společnosti s.r.o.

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, kterou se podnikatel stává založením živnosti. Živnostník podniká samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované. U koncesovaných živností je nutné získat povolení (koncesi), kterou uděluje živnostenský úřad. Ohlašovací, jak název napovídá, stačí ohlásit na živnostenském úřadě po splnění podmínek. Ohlašovací živnosti se dále dělí podle složitosti splnění podmínek nutných k ohlášení živnosti na volné, řemeslné a vázané. Pro volné živnosti není stanovena odbornost a podmínky ohlášení jsou tak pouze obecné, např. bezúhonnost či způsobilost k právním úkonům. U řemeslných živností je nutné vyučení či jiná kvalifikace v příslušném oboru, například pekařství či kadeřnictví. Vázané živnosti vyžadují odbornou způsobilost a délku praxe. Konkrétní podmínky se liší a jsou stanoveny zákonem pro každou živnost.

Naproti tomu společnost s ručením omezeným je právnickou osobou. Je to kapitálová obchodní společnost, kterou může založit nejen jednotlivec ale i skupina lidí. V čele společnosti je valná hromada a za společnost může jednat statutární orgán, kterým je jednatel společnosti. Společnost s.r.o. musí povinně vést účetnictví a musí mít zřízenou datovou schránku ke komunikaci s úřady, například finančním úřadem.

Podnikatelský záměr a budoucnost podnikání

Důležitým faktorem v rozhodování je podnikatelský záměr. Jak už vyplývá z předchozího textu o základních informacích, živnostník je primárně samostatná osoba, zatímco společnost je primárně skupina osob. Pokud tedy podnikatel plánuje být nezávislým odborníkem a celé podnikání staví na svých znalostech a schopnostech (grafický designer, řemeslník, programátor na volné noze, účetní…), bude pravděpodobně živnost lepší volbou.

Když jde do podnikání skupina společníků, kteří si budou povinnosti dělit, je vhodnější forma obchodní společnosti. Živnostník nemůže delegovat své povinnosti na někoho jiného, právní úkony provádí na vlastní zodpovědnost. Pokud se podnikání do budoucna bude rozšiřovat, je forma společnosti s.r.o. vhodnější. Společenská smlouva umožní lépe koordinovat budoucí vztahy ve firmě.

Administrativní, časová a finanční náročnost založení

Přestože se založení společnosti s.r.o. v posledních letech zjednodušilo a zlevnilo, stát se OSVČ je pořád nejjednodušší a nejlevnější možnost, jak začít podnikat. Získat živnostenský list je rychlé a levné. Stačí obvykle jedna návštěva živnostenského úřadu, vyplnění jedné žádosti a zaplacení správního poplatku 1000 Kč. Do několika dnů lze vyzvednout živnostenský list a začít podnikat.

Se zřízením s.r.o. je to sice o něco komplikovanější, ale založení se za poslední dobu též zjednodušilo. U s.r.o. je potřeba složit základní kapitál, ten je dnes však již možné mít i ve výši od 1 Kč. Nejsnazší je objednat si založení firmy s.r.o. na dálku. Celý proces obvykle trvá do 5 pracovních dnů od doručení podepsané dokumentace a zaplacení faktury. Naše specializovaná firma vše vyřídí a cena založení je obvykle 6900 Kč již včetně všech zákonných poplatků!

Ručení za závazky, aneb kdyby se nedařilo

Zatímco proces založení mluví ve prospěch podnikání OSVČ, co se týče ručení za závazky, vítězí společnost s ručením omezeným. Jak již její název napovídá, ručí omezeně a majetek společnosti je oddělený od majetku společníků. Na druhou stranu jednatel společnosti může za závazky ručit, pokud by mu bylo dokázáno, že porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Živnostník ručí celým svým majetkem v každém případě. Jediné, co může takový podnikatel učinit, je pořídit si pojištění odpovědnosti, které případně jeho náklady sníží. V případě podnikání s vyšším rizikem je tedy forma společnosti s.r.o. výhodnější.

Oblast daní a odvodů

Když si OSVČ vydělá víc než 15 000 Kč ročně, musí odvést 15% daň z příjmů fyzických osob. U vyšších výdělků potom ještě solidární zvýšení daně. Má ovšem výhodu v podobě možnosti využít výdajový paušál, kdy není potřeba sledovat skutečné výdaje podnikání. Toto se vyplatí zejména v případě, kdy je podnikání jednotlivce založené zejména na jeho osobní odborné práci a nenese se sebou příliš vysoké skutečné náklady. V takové situaci výdajový paušál sníží daňový základ, přestože reálné výdaje nejsou vysoké.

Na druhou stranu má OSVČ velmi malé možnosti daňové optimalizace. Společnost s ručením omezeným podléhá dani z příjmu právnických osob, která činí 19 %. Pokud si společníci rozdělí zisk, tak ze svých podílů zaplatí 15% srážkovou daň. Ovšem zejména v případě, kdy podnikání přináší vysoké výdělky i vysoké náklady, bude mít firma lepší možnosti daňové optimalizace a celkově může být daňově výhodnější.

Prestiž a dobré jméno podnikatelského subjektu

Dalším faktorem, který je potřeba zvážit, je budoucí klientela podnikání. Pro potenciální zákazníky, zejména pokud podnikání cílí na firmy, působí společnost s.r.o. obvykle prestižněji a důvěryhodněji než OSVČ. Jako OSVČ jednotlivec podniká pod svým vlastním jménem, zatímco s.r.o. disponuje obchodním jménem. V případě podnikání na volné noze, kde značkou je vlastně jméno podnikatele, není podnikání jako fyzická osoba vůbec špatné. Pokud ale chce podnikat pod názvem firmy, bude s.r.o. vhodnější. Zároveň v průběhu existence společnosti s ručením omezeným se buduje její dobré jméno a historie.

Závěr

Zvažte výše uvedené faktory a rozhodněte se. Pokud potřebujete poradit, budeme samozřejmě rádi, když nás kontaktujete. Pokud máte dobrý podnikatelský nápad, hlavně neváhejte dlouho a pusťte se do toho! V ČR firmy přibývají rychleji než obyvatelé i přes mimořádná opatření proti šíření nemoci COVID-19. Tak si nenechte ujet vlak.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111