Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Sídlo firmy v bytě – ano, či ne?

Jednou z otázek, které je potřeba zodpovědět při zakládání firmy, je kam umístit sídlo. Zejména v začátcích podnikání nebo když daný obor podnikání nemá větší nároky na prostor, se může byt jevit jako levné a jednoduché řešení. Podívejme se blíže na výhody a úskalí umístění sídla společnosti v bytě podnikatele.

Jednou z otázek, které je potřeba zodpovědět při zakládání firmy, je kam umístit sídlo. Zejména v začátcích podnikání nebo když daný obor podnikání nemá větší nároky na prostor, se může byt jevit jako levné a jednoduché řešení. Podívejme se blíže na výhody a úskalí umístění sídla společnosti v bytě podnikatele.

Co je sídlo firmy a k čemu slouží?

Sídlo firmy je definováno jako adresa, kde sídlí daná společnost (typicky s.r.o.). Jde o nezbytnou náležitost podnikání, kdy každá firma musí mít dle zákona právě jedno sídlo. Tedy nemůže být bez sídla, ani nemůže mít dvě nebo více sídel. Bez vzniku sídla tak nemůže vzniknout ani samotná společnost. O pojmu „sídlo firmy“ mluvíme v souvislosti se společností s ručením omezeným, v případě podnikání formou živnosti jako OSVČ se používá termín „místo podnikání“.

Kam umístit sídlo společnosti s ručením omezeným?

Již jsme zmiňovali, že pro každou společnost s ručením omezeným definuje zákon jako povinnost mít svoje sídlo firmy. Jaké jsou obecně možnosti, kam sídlo umístit?

  1. Sídlo firmy ve vlastních či pronajatých prostorách – jde o nejdražší řešení, kdy si firma pronajme, nebo pořídí prostory pro své podnikání a do nich sídlo umístí. Toto řešení využívají společnosti, které nevyhnutně potřebují prostory pro své podnikání – ať už jde o prostory výrobní, skladovací či kancelářské.
  2. Sídlo společnosti v bytě podnikatele – jde o nejlevnější řešení z pohledu nákladů firmy, které podnikatelé někdy volí, když prostory pro své podnikání naopak nepotřebují. Například proto, že podnikají v terénu nebo prostřednictvím internetu. Potřebují tak splnit pouze zákonný požadavek na sídlo.
  3. Sídlo firmy ve virtuálních prostorách – jde o levnější řešení než pronájem prostor, kdy firma umístí své sídlo do prostor specializované společnosti poskytující služby virtuálního sídla. Za malý poplatek tak lze mít firemní sídlo ve sdílených prostorách na dobré adrese, splnit zákonné povinnosti a v případě potřeby si objednat i doplňkové služby (např. zasedací místnost).

Výhody a úskalí umístění sídla společnosti v bytě podnikatele a ve virtuálním sídle

Pokud podnikání nevyžaduje prostory pro výrobu, skladování, kanceláře či zázemí pro zaměstnance, společnost si zřejmě nebude prostory kupovat ani dlouhodobě pronajímat. Na zvážení tedy zůstávají možnosti mít sídlo firmy v bytě, nebo sídlo společnosti v prostorách virtuálního sídla.

Nákladové hledisko

Hlavní výhodou sídla firmy v bytě je již zmiňovaná cena. Umístění sídla v bytě je teoreticky zdarma, i když se může v praxi prodražit. U virtuálního sídla firma platí měsíční, či roční poplatek poskytovali služby. I když nejde o velké sumy, zejména na začátku podnikání se každý snaží šetřit náklady, kde se dá. Nákladové hledisko je ale jediné, kde vychází byt jako výhodnější varianta než virtuální sídlo.

Legislativní hledisko

Legislativa říká, že sídlo společnosti může být umístěno v bytě, ale musí to být slučitelné s předmětem podnikání dané firmy. Občanský zákoník v paragrafu § 19c k této problematice konkrétně říká, že „Sídlo právnické osoby může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti.“ To lze chápat tak, že činnost společnosti by neměla rušit sousedy a bránit jim v užívání bytů k jejich primárnímu účelu – bydlení.

K umístění sídla je dále potřeba mít písemný souhlas majitele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem. Když je spoluvlastníků více, měli by souhlasit všichni. To platí i v případě bytu ve společném vlastnictví manželů, že souhlasit musí i druhý z manželů. Nejkomplikovanější je potom obvykle situace u družstevního vlastnictví, kdy souhlas musí udělit představenstvo bytového družstva v souladu se svými stanovami.

Hledisko soukromí

Tady se ukrývají pro mnoho podnikatelů hlavní nevýhody sídla firmy v bytě, ve kterém bydlí se svojí rodinou. Sídlo společnosti je totiž transparentní údaj, který není uveden pouze v obchodním rejstříku. Společnost je povinná uvádět své sídlo na všech dokumentech, v obchodní komunikaci, v korespondenci a také musí být firma viditelně označena již před vstupem do nemovitosti včetně IČ. Název společnosti (obchodní firma) a IČ by tak měly být dle živnostenského zákona viditelně umístěny již u vchodových dveří.

Na adrese svého sídla také firma musí přebírat zásilky a korespondenci. Kontakt s kurýry či pracovníky pošty zajistí pracovník sdílené recepce v budově virtuálního sídla jistě ochotněji a lépe, než členové rodiny v bytě během nepřítomnosti podnikatele.

Pomineme-li možnost, že se v sídle firmy může zastavit neohlášená návštěva, např. zákazník či dodavatel, hrozí kontrolní návštěvy úřadů v sídle firmy. Na kontrolu se může ohlásit finanční úřad, živnostenský úřad či úřad práce. Firma je povinna zabezpečit pro provedení kontroly vhodné prostory ve svém sídle. Pracovníci úřadů mohou ke kontrole přizvat třetí osoby a pořizovat si obrazové i zvukové záznamy z kontroly. To může být pochopitelně velmi nepříjemné v prostředí obývacího pokoje vlastního bytu.

Na tomto místě můžeme zmínit i jednu zkušenost z naší letité praxe. Četnost kontrol ze strany úřadů je dle našich zkušeností značně nižší u firem sídlících na sdílené virtuální adrese ve srovnání s firmami sídlícími jinde.

Hledisko ochrany soukromého majetku

Ještě horší je situace, kdyby se firma náhodou dostala do finančních potíží a hrozila by exekuce. Exekutor může společnost navštívit na adrese sídla a v rámci výkonu své činnosti zabavit některé movité věci nacházející se na adrese sídla. Prokazování vlastnictví věcí a toho, co souvisí s podnikáním, nemusí být snadné. Zejména u elektroniky a nábytku exekutor pravděpodobně nebude ztrácet čas zkoumáním, komu majetek na uvedené adrese skutečně patří. Obdobná situace může vzniknout i opačně. Pokud by se do exekuce dostal některý z členů domácnosti, může dojít k zabavení majetku firmy sídlící na dané adrese.

Reprezentativní hledisko – prestiž a image firmy

Většina firem se snaží působit reprezentativně a důvěryhodně vůči svým obchodním partnerům. Sídlo na dobré adrese v kancelářské budově může působit lépe než sídlo v bytovém domě na sídlišti. Dále je potřeba si uvědomit, že v obchodním rejstříku se zobrazují i adresy trvalého pobytu jednatelů a majitelů firem. Každý zákazník či dodavatel, který si bude chtít firmu prověřit na veřejně dostupné webové verzi http://or.justice.cz/, uvidí shodu adresy firemního sídla s trvalým pobytem podnikatele. To může přispět k nechtěnému dojmu a vnímání firmy obchodním partnerem jako firmy „garážové“.

Závěr

Jak jsme se pokusili v článku vysvětlit, umístění sídla firmy v bytě má své výhody i nevýhody. Záleží na každém podnikateli, jak je posuzuje a jakou míru rizika je ochoten akceptovat. Pokud máte zájem, rádi vám v této oblasti nezávazně poradíme.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111