Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Rozdíl mezi účetní závěrkou a účetní uzávěrkou

Konec roku se rychle blíží a s tím souvisí bilancování a koncoroční účetní operace. Co je to účetní závěrka a jak se liší od účetní uzávěrky?

Konec roku se rychle blíží a s tím souvisí bilancování a koncoroční účetní operace. Účetnictví je pro začínající i zaběhlé firmy nezbytnou součástí podnikání. Jedním z nejdůležitějších úkonů v účetnictví je sestavení účetní závěrky. Co je to účetní závěrka a jak se liší od účetní uzávěrky? Vysvětlíme, ať před svými účetními nepůsobíte neznale, a přidáme i pár tipů, jak zvládnout (nejen) závěr účetního roku.

Účetní závěrka

Účetní závěrka je souhrnný obraz o hospodářské situaci a výsledcích hospodaření účetní jednotky (např. společnosti s ručením omezeným) za určité období. To je typicky jeden rok a většina firem používá jako účetní období právě rok kalendářní. Účetní závěrka je také nutná pro sestavení daňového přiznání, protože je jeho povinnou součástí. Závěrka musí povinně obsahovat účetní výkazy, které jsou stanoveny zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.). Pro většinu společností s.r.o. to jsou následující výkazy:

  • Rozvaha – zobrazuje stav majetku a závazků firmy k určitému dni, typicky k poslednímu dni účetního období. Pro většinu společností se tak sestavuje k 31. 12. daného roku.
  • Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – zobrazuje hospodářské výsledky účetní jednotky za určité období, typicky za rok. Většina společností sestavuje výsledovku za kalendářní rok.
  • Příloha k účetní závěrce – obsahuje doplňující informace k účetním výkazům, které detailněji vysvětlují některé souvislosti.

Rozsah účetní závěrky závisí na velikosti společnosti s ručením omezeným. Většina nově založených firem patří mezi tzv. mikro účetní jednotky a stačí jim vyhotovit závěrku ve zkráceném rozsahu a bez nutnosti ověření nezávislým auditorem. U malých, středních a velkých společností je vyžadována závěrka v plném rozsahu a často i s ověřením auditora. Co musí obsahovat účetní závěrka v plném a ve zkráceném rozsahu definuje vyhláška k zákonu o účetnictví.

Ke konci účetního období (tj. kalendářnímu, nebo hospodářskému roku) se sestavuje řádná účetní závěrka, která je nejčastější. V průběhu roku se obvykle ještě několikrát provádí mezitímní závěrka, aby se zjistil aktuální průběžný stav hospodaření firmy pro účely vedení a dalšího řízení společnosti. Mimořádná závěrka se sestavuje při mimořádných příležitostech, jako jsou například proměny společnosti, vstup do konkursu či do likvidace.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je proces, který vede k sestavení účetní závěrky. Jde o uzavření celého účetnictví za dané účetní období. Účetní uzávěrka zahrnuje několik kroků. V rámci přípravných prací se například kontrolují účetní knihy, provádí se inventarizace majetku a závazků s doúčtováním případných zjištěných rozdílů nebo se doúčtovávají operace k poslednímu dni období. V případě využívání zahraničních měn v účetnictví je také potřeba přepočítat zůstatky aktuálním kurzem ČNB k 31. 12. a rozdíly zaúčtovat jako kurzovou ztrátu, nebo kurzový zisk.

Během uzávěrky se všechny účty zavřou a zůstanou jen dva. Výsledkem účetní uzávěrky je tak konečný účet rozvážný a účet zisků a ztrát. Oba se přenesou do dalšího období (nového roku), kde slouží k otevření účtů nového období a k převodu zůstatků na nové účty. Při uzávěrce se vypočte hospodářský výsledek (zisk, nebo ztráta) a zaúčtuje se daň z příjmu. Součástí uzávěrky je také sestavení účetní závěrky, tedy zpracování výše uvedených účetních výkazů.

Rozdíl mezi účetní závěrkou a účetní uzávěrkou

Jaký je tedy rozdíl mezi účetní závěrkou a účetní uzávěrkou? Stručně: Účetní uzávěrka je proces, který vede k sestavení účetní závěrky. Jinými slovy účetní závěrka je výsledkem účetní uzávěrky.

Tipy pro začínající podnikatele a firmy

Pokud s podnikáním pouze začínáte, bude se vám možná hodit pár tipů, jak zvládnout závěr účetního roku. Dodržováním těchto tipů se můžete připravit na účetní uzávěrku a zajistit, aby byla vaše účetní závěrka správná a úplná.

Úvoda nejdůležitější tip je začít včas. Účetní uzávěrka je náročný proces, který může trvat několik dnů, nebo dokonce i týdnů. Začněte s přípravami včas, abyste měli dostatek času na dokončení všech úkolů. Pokud si nejste jisti, jak provést účetní uzávěrku, využijte pomoc odborníků. Doporučujeme online vedení účetnictví pomocí webové aplikace, která spoustu činností udělá za vás prostřednictvím automatizace. A v případě potřeby si můžete nechat doklady zkontrolovat účetní firmou, nebo jejich služeb rovnou využít ke kompletní dodávce účetnictví. Profesionální účetní vám pomůže zajistit, aby vaše účetní závěrka byla správná a úplná. Kvalita dat je základem pro správnou účetní uzávěrku. Dbejte na to, aby vaše účetní knihy byly v pořádku a abyste měli všechny potřebné doklady.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111