Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Potíže firem s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Česká republika se dlouhodobě potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností, jednou z nejnižších v celé Evropě. To pro firmy znamená, že je obtížnější najít na trhu práce kvalifikované pracovníky. Jak se společnosti vypořádávají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce?

Česká republika se dlouhodobě potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností, jednou z nejnižších v celé Evropě. To pro firmy znamená, že je obtížnější najít na trhu práce kvalifikované pracovníky. Jak se společnosti vypořádávají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce?

Příčiny nedostatku kvalifikovaných pracovníků v ČR

Poptávka po pracovnících v ČR je v současnosti vyšší než nabídka. Je to způsobeno více faktory. Jedním z nich je silný ekonomický růst zejména v předcovidových letech, kdy firmy nabíraly nové pracovníky ve větším měřítku a rozšiřovaly výrobu. Mezi další příčiny patří demografický vývoj. Rodí se méně dětí, populace ČR stárne, a proto se snižuje počet lidí v produktivním věku. Snižování počtu lidí v produktivním věku vede k poklesu nabídky pracovních sil. Vláda se to snaží částečně řešit posouváním věku pro odchod do důchodu, ale jde o opatření minimálně sporné. Posledním faktorem, který bychom zmínili, je český vzdělávací systém. Existuje nesoulad mezi odborností a dovednostmi absolventů škol a očekáváními firem jako zaměstnavatelů. Kromě vzdělávacích oborů hrají svou roli i preference žáků a studentů. Nemalé procento z uchazečů o studium si vybírá studijní obor dle jiných kritérií, než je poptávka firem a s tím související možnost budoucího uplatnění.

Jak mohou firmy přilákat vhodné kandidáty?

Situaci s nedostatkem vhodných kandidátů se zaměstnavatelé snaží řešit různě. Firmy, které chtějí získat a udržet kvalifikované pracovníky, většinou uplatňují kombinace několika strategií. Podívejme se na nejčastěji využívané tipy, jak přilákat vhodné kandidáty.

Možnost pracovat kdykoliv a odkudkoliv

Mezi zajímavé a často využívané možnosti patří ty, které mění historický pohled na pracovní dobu a místo výkonu práce. Dnes je již běžné nabízet flexibilní pracovní dobu či umožnit zaměstnanci pracovat vzdáleně z domova nebo jiné lokality, než je pracoviště firmy (tzv. Home Office nebo Remote). Pro zaměstnance se tak alespoň částečně mění zažitý pracovní stereotyp a mohou si více přizpůsobit dle svých potřeb, kdy a odkud budou pracovat. To jim zajišťuje lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem (tzv. work-life balance). Pro firmy je výhoda v tom, že umožnění flexibility v době a místě výkonu práce nepřináší dodatečné finanční náklady. Je ovšem potřeba změnit organizaci práce tak, aby bylo možné efektivně pracovat vzdáleně a v jakoukoliv hodinu. To není ve všech provozech úplně možné.

Další flexibilitu v době výkonu práce přinášejí zkrácené úvazky. Ne všichni zájemci o práci mohou nebo chtějí pracovat 40 hodin týdně. Někteří například studují, pečují o malé děti či starší rodiče, mají vedlejší příjmy z jiných zdrojů, nebo jednoduše preferují více času na své volnočasové aktivity. Pokud zaměstnavatel dokáže zorganizovat práci tak, aby mohl využít zájemce o zkrácený úvazek, může přilákat nové kandidáty. Jednou z početných skupin z této kategorie jsou například lidé na rodičovské dovolené. Opět jde o možnost, která nepřináší dodatečné finanční náklady a zlepšuje zaměstnancům soulad pracovního a osobního života.

Mzdové podmínky, benefity a image společnosti

Mezi tradičnější a pro zaměstnavatele finančně nákladnější strategie k přilákání zájemců patří navyšování mezd či platů. Zaměstnancům lze obdobně přilepšit i formou navyšování nabídky jiných finančních benefitů. Těmi mohou být nástupní bonusy či jiné odměny, nebo příspěvky na stravování, kulturu či penzi. Firmy se obecně snaží nabízet konkurenceschopné platy a benefity, které odpovídají trhu a odrážejí hodnotu pracovníků. Výhodou je, že ač jde o strategii navyšující náklady, zaměstnavatele nenutí ke změně organizace práce.

V rozhodování kandidátů o výběru zaměstnavatele hraje stále důležitější roli také image firmy. Většina společností v konkurenčních oborech nabízí podobné mzdy a benefity. Zájemci se tak rozhodují i podle dojmu, který z dané společnosti mají. Jednou ze strategií je prezentovat se jako atraktivní a společensky odpovědný zaměstnavatel, který má jasnou vizi, hodnoty a kulturu. Environmentálně odpovědné podnikání zaměstnavatele je často jedním z faktorů, které lidé při svém rozhodnutí o volbě zaměstnání zvažují. Přečtěte si naše tipy, jak zavést principy udržitelného podnikání do své firmy!

Kde hledat zajímavé uchazeče o práci?

V dnešní době se vyplatí nečekat pasivně na zájemce o práci. Nestačí již pouze vyvěsit pracovní inzerát na firemních webových stránkách, v médiích nebo inzertních portálech. Na profesních sociálních sítích, ze kterých nejznámější je LinkedIn, lze aktivně oslovovat konkrétní vytipované kandidáty. Nejúčinnější, i když časově náročnější, je oslovovat kandidáty individuálně a připravenou komunikaci jim upravovat na míru. Hromadné rozposílání žádostí o propojení na síti nebo šíření odkazů na inzeráty dnes již pravděpodobně fungovat nebude.

Pomoct může i rozšíření skupin potenciálních kandidátů o mladší a starší uchazeče. Firmy nejčastěji cílí na kandidáty ve věkovém rozmezí 30 – 40 let, kteří již mají dostatek praxe a zkušeností a zároveň ještě dlouhou dobu do důchodu. Pokud zaměstnavatel požaduje na pozici 5 let praxe, zajistí si sice zkušenějšího pracovníka, ale zároveň vyřadí z náboru absolventy a další uchazeče s kratší praxí. Vyplatit se nemusí ani ignorování skupiny lidí starších 55 let s tím, že nebudou již dlouho v produktivním věku. Populace ČR stárne, lidé se dožívají vyššího věku a tím tráví také delší část života v práci. Klíčem k využití potenciálu mladších i starších ročníků je investovat do vzdělávání a rozvoje pracovníků, aby si zlepšili své dovednosti a kvalifikaci. Tyto skupiny jsou na oplátku často ochotny pracovat za nižší mzdy, protože ještě nemají závazky v podobě dětí a hypoték, nebo naopak mají děti již odrostlé a bydlení splacené.

Možnosti oslovení talentovaných studentů

Firmy, které chtějí co nejdříve získat talentované studenty, se zapojují do kariérních veletrhů organizovaných univerzitami a středními školami. Kromě svého stánku na veletrhu lze studenty oslovit i přímo ve škole. To dává smysl zejména v situaci, kdy firma ví, že z dané školy vychází pro ni zajímaví absolventi. Čerstvé absolventy mohou zaměstnavatelé oslovit nabídkou tzv. trainee programů, což jsou rozvojové profesní programy. Nabízí jim možnost získat praktické zkušenosti v daném oboru a zároveň se seznámit s fungováním firmy. Trainee programy obvykle trvají od jednoho do dvou let a během nich se účastníci programu střídají na různých pozicích v rámci firmy. To jim umožňuje získat komplexní přehled o daném oboru a rozvíjet své dovednosti a znalosti. Výhodou pro firmu jsou nižší mzdy na trainee pozicích ve srovnání s běžnými pozicemi.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111