Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jak zavést principy udržitelného podnikání

Žijeme v době, kdy se začíná klást stále větší důraz na environmentální stránky podnikání. Jak lze zavést využívání udržitelných principů do svého podnikání?

Žijeme v době, kdy se začíná klást stále větší důraz na environmentální stránky podnikání. Firmy, které o sobě mohou říct, že podnikají udržitelně, jsou oproti své konkurenci lépe vnímány ze strany veřejnosti. A to znamená, že mají lepší image u obchodních partnerů, potenciálních nových zákazníků i u zájemců o zaměstnání. Jak lze zavést využívání udržitelných principů do svého podnikání?

Proč firmy přecházejí na udržitelné podnikání?

Důvody přechodu na udržitelné podnikání mohou být legislativní. Zákony zaměřující se na udržitelnost se v Evropě postupně zpřísňují. Společnosti podnikající v dotčených oborech se musí legislativě přizpůsobit a své procesy adaptovat. Udržitelné principy ovšem zavádí i řada společností, které podnikají v oborech, kde to legislativa striktně nevyžaduje.

V západní Evropě se již většina firem snaží podnikat s ohledem na životní prostředí. Jde o země, kde je to již nutností kvůli tlaku veřejnosti i přísnějšímu přístupu ze strany kontrolních orgánů. Nejde ale jen o tlak zvenčí. Podniky ve vyspělých zemích mají většinou ekologickou udržitelnost ve svých hodnotách a firemní kultuře. Vedení firem podnikajících ve všech oborech vyžaduje zavádění udržitelných principů.

U nás a v celém regionu střední a východní Evropy není otázka udržitelnosti zatím vnímána tak silně. Někdy dokonce můžeme narazit na označení něčeho nebo někoho jako „zeleného“ v hanlivém smyslu. Toto označení používá ta část veřejnosti, která se domnívá, že environmentálně odpovědné postupy zvyšují výsledné ceny výrobků a služeb. Lidi jsou totiž na cenu zcela pochopitelně citliví. Tato argumentace je ale dost často mylná a zvýšení udržitelnosti v podnikání může náklady naopak i snížit, nebo je alespoň nezvyšovat. Výhody pro firmy podnikající udržitelně tady přesto existují i v našem kulturním a ekonomickém prostředí.

Výhody firem využívajících principy environmentálně odpovědného podnikání

Již v úvodu jsme zmiňovali, že firmy, které podnikají ekologicky, jsou oproti konkurenci lépe vnímány ze strany veřejnosti. To může být důležité pro nábor a udržení zaměstnanců. Zejména kvalifikovaní specialisté si nejen na českém trhu práce mohou vybírat mezi větším počtem pozic v různých firmách. Pro tuto skupinu je environmentálně odpovědné podnikání zaměstnavatele často jedním z faktorů, které při svém rozhodnutí o volbě zaměstnání zvažují.

Obdobnou skupinou jsou obchodní partneři, ať už jde o zákazníky nebo dodavatele. Čím dál více firem se snaží podnikat ohleduplně vůči životnímu prostředí. To je vede k tomu, aby využívali v podnikání podobně odpovědné dodavatele. Pokud si firma chce udržet „zelenou“ image, nemůže obchodovat se společnostmi, které se netěší podobné reputaci. Firmy odpovědné k životnímu prostředí míva věrnější zákazníky než jejich konkurence.

Další výhodou udržitelného přístupu je, že takové firmy mají většinou širší možnosti financování podnikání. Řada investorů, bank i investičních fondů preferuje společnosti podnikající ekologicky. To znamená vyšší potenciál k získání investic k dalšímu rozvoji a růstu firmy.

Různé výzkumy dále zařazují mezi výhody environmentálně odpovědného podnikání i to, že firmy s tímto přístupem bývají odolnější, perspektivnější, efektivnější a dosahují vyšších zisků.

Tipy, jak zvýšit udržitelnost podnikání své firmy

Zvažujete posunout svoji firmu směrem k vyšší udržitelnosti podnikání? Potom by se vám mohlo hodit několik tipů, jak lze zavést využití udržitelných principů.

Emise ve výrobě a přepravě

Většinu lidí asi jako první napadne výrobní podnik snažící se minimalizovat emise skleníkových plynů ve výrobním procesu. To je určitě možná cesta, ale kapitálově náročná a složitější u firem poskytujících služby. Skleníkové plyny ale nevznikají jen při produkci zboží či služeb, hodně sledovanou oblastí je i doprava. Firma může podpořit dojíždění zaměstnanců do práce na kole, například vybudováním šatny se sprchou nebo příspěvkem na použití sdílených kol či koloběžek. Také v přepravě zboží může volit logistické partnery, kteří dbají na minimalizaci dopadů přepravy na životní prostředí.

Odpady, balení a obaly

Ekologický přístup se typicky pojí také s odpady a nakládáním s nimi. Samozřejmostí by mělo být zajištění třídění odpadů vytvořených v prostorách společnosti. A opět pozor na partnery, pokud úklidové a svozové služby outsourcujete. Nemělo by se stát, že někdo ze zaměstnanců po skončení práce vidí, že pracovník úklidu všechen vytříděný odpad sesypává do jednoho pytle… Je skvělé, pokud jste schopni ve firmě minimalizovat produkci odpadu, například tím, že používáte věci opakovaně nebo nějakou část odpadu dokážete recyklovat interně.

Pokud je to v provozu vaší firmy možné, podpořte využívání ekologických materiálů. Některé vstupy možná lze nahradit recyklovanými materiály, nebo materiály z ekologičtějších alternativ. Samostatnou kapitolou jsou balení a obaly. Asi každý z nás už zažil, že zboží bylo zabalené v neúměrně velkém obalu nebo bylo použito nadměrné množství obalových materiálů. Udává se, že efektivita balení se pohybuje v rozmezí 40 až 80 %. V zásilkách tak příjemci mají kromě samotného zboží i miliony kubíků vzduchu, které pak dopravci rozvážejí, což se nevyplatí nikomu – ani odesílateli ani příjemci ani dopravci a ani přírodě. Přitom opět nejde o oblast, která by vyžadovala drahé investice.

Obnovitelné zdroje energie a zateplení

V poslední době je populární částečný přechod na obnovitelné zdroje energie pomocí solárních panelů na střeše budov. Jestli jako firma můžete umístit na střechu nebo jinam solární panel, kromě ekologického efektu také ušetříte náklady na zdražující se energie. Nemovitost také můžete zateplit a tím získat úsporu na vytápění.

Možnosti dotací udržitelného podnikání

Stát v rámci dotačních výzev umožňuje firmám podat žádost o dotaci k úhradě části nákladů spojených s přechodem na udržitelnější formu podnikání. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) například nedávno vyhlásilo výzvy v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Cílem je podpořit rozvoj udržitelného podnikání v České republice částkou až 3,7 miliardy korun.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111