Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Ochranné známky, obchodní tajemství a patenty v podnikání

Každá firma si během podnikání vytváří vlastní know-how, obchodní tajemství, loga či technická řešení a postupy. Pak dělá maximum pro to, aby své postupy a tajemství před konkurencí ochránila. Podívejme se blíže na to, jak lze chránit své podnikání a přitom se před světem neuzavřít.

V každém oboru podnikání se pohybuje větší či menší množství subjektů nabízejících stejné nebo podobné výrobky či služby. Každá firma se tak přirozeně snaží odlišit se od svých konkurentů v oboru. Během podnikání si vytváří vlastní know-how, obchodní tajemství, loga či technická řešení a postupy. Po zahájení podnikání tak dříve nebo později dojde k tomu, že každý subjekt dělá maximum pro to, aby své postupy a tajemství před konkurencí ochránil. Zároveň se ovšem každá společnost s ručením omezeným potřebuje otevřít světu a zákazníkům, což ochranu tajemství znesnadňuje. Nemluvě o tom, že většina firem se aktivně snaží zjistit co nejvíce o postupech a nabídce svých konkurentů. Podívejme se blíže na to, jak lze chránit své podnikání a přitom se před světem neuzavřít.

Ochrana obchodního jména

Dobrou zprávou je, že ochranu obchodního jména zajišťuje již samotný zápis v obchodním rejstříku. Po zapsání názvu firmy do obchodního rejstříku je název společnosti chráněn, protože zákon neumožňuje zapsat stejný název pro jiný subjekt. Nejde přitom pouze o názvy totožné. Zápis nesmí být ani zaměnitelný s jiným podnikatelským subjektem, takže se ochrana vztahuje i vůči názvům velmi podobným. Během procesu založení firmy je proto potřeba důkladně prověřit, zda obchodní jméno nově zakládané společnosti není zaměnitelné s jinou firmou již zapsanou do obchodního rejstříku.

O něco komplikovanější to s ochranou obchodního jména mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zejména pokud živnostník není zapsán v obchodním rejstříku a používá pro své podnikání kreativnější název než pouze své jméno a příjmení. V takovém případě může být prozíravé nechat si zapsat své obchodní jméno jako ochrannou známku (viz níže).

Ochrana obchodního tajemství

Za obchodní tajemství je obecně považování všechno, co firmu zvýhodňuje před její konkurencí a není to veřejně známé. Častokrát se jedná o věci, které se při podnikání běžně používají. Může jít například o know-how, kontakty, informace, databáze, procesy, postupy či praktiky. Každá společnost s.r.o. si taková tajemství střeží.

V první řadě je potřeba používat všechny dostupné možnosti a nástroje k ochraně svých obchodních tajemství. V praxi to znamená používat zaheslovanou a šifrovanou komunikaci i úložiště dat a dokumentů v elektronické podobě. Pro ochranu dokumentů v papírové podobě nebo jiných hmotných věcí by měl soužit sejf. Speciální péči je potřeba také věnovat zaměstnancům či obchodním partnerům, protože pravděpodobně budou potřebovat mít přístup k některým částem obchodního tajemství firmy. Lze doporučit podepisovat doložky mlčenlivosti se zaměstnanci i partnery. Také není nutné seznamovat s tajemstvím všechny zaměstnance, pokud to nevyhnutelně nepotřebují ke své práci. Pokud někdo přes všechna opatření vynese něco z obchodního tajemství na veřejnost, lze takové jednání postihnout.

Ochranné známky a průmyslové vzory – ochrana značky, loga, designu či barevného provedení

Ochranné známky lze v podnikání využívat k různým účelům. Pomocí ochranných známek lze chránit například logo, obchodní slogan, znělku či motto. Také ji lze ale využít k ochraně značky, tvaru či obalu výrobků. Zápis do rejstříku dává vlastníkovi ochranné známky výlučné právo ji užívat. Konkurent nemůže použít stejný ani lehce zaměnitelný motiv jako ten, který chrání ochranná známka. Firma si tak může zajistit, že si koncový zákazník bude daný motiv spojovat jen a pouze s jejím řešením. Doba platnosti ochranné známky je 10 let a lze ji prodlužovat podáním žádosti o obnovu vždy o dalších 10 let.

Co se týče designu, vzhledu či barevného provedení výrobků, lze si nechat zaregistrovat průmyslový vzor. Konkurence poté nemůže napodobovat vzhled výrobků chráněných průmyslovým vzorem. Samozřejmě lze takto registrovat pouze nové a unikátní výrobky, nikoliv obecně známá a široce používaná řešení. Jde o vlastnosti výrobku, které lze vnímat vizuálně. Průmyslový vzor tedy není určen pro technickou nebo konstrukční podstatu výrobku. Zapsaný průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let a vlastník může ochranu prodloužit opakovaně, vždy o 5 let.

Užitné vzory a patenty – ochrana technologie a konstrukčního řešení

Nové technologie či unikátní řešení lze chránit registrací užitného vzoru nebo patentu. Chráněné řešení vyřadí konkurenci, která nesmí registrované technologické know-how převzít. Nabízené služby a výrobky tak budou jedinečné.

Přihlášením užitného vzoru lze chránit nové technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a které je průmyslově využitelné. Oproti patentové ochraně je získání ochrany užitným vzorem levnější a rychlejší, protože úřad nezkoumá předmět přihlášky. Pouze posoudí splnění základních požadavků pro zápis. Užitný vzor má maximální platnost registrace 10 let, je potřeba platit poplatky za prodlužování platnosti zápisu.

Registrace patentu je využitelná v obdobných případech, jako je tomu u užitného vzoru. Patent chrání vynálezy, které jsou nové a průmyslově využitelné. Kromě výrobků a technologii se patentují i chemické látky nebo léčiva. Po přihlášení patentu provádí úřad úplný průzkum, který trvá delší dobu a stojí víc ve srovnání s řízením o zapsání užitného vzoru. Vynález musí k udělení patentu splňovat všechny podmínky patentovatelnosti. Udělený patent má platnost 20 let.

Jak postupovat a kde najít další informace

Pro zaregistrování ochranných známek, průmyslových vzorů i patentů slouží v ČR Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Na stránkách úřadu najdete detailní informace k jednotlivým možnostem ochrany, informace k podání přihlášek či žádostí i přehled souvisejících správních poplatků.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111