Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Možnosti financování v podnikání

K rozvoji firmy jsou potřeba peníze. Kapitál se investuje do vstupů, zásob, zaměstnanců, technologií, strojů a zařízení či dalšího vybavení. Jakým způsobem tedy může společnost s ručením omezeným získat finance? Podívejme se na přehled nejpoužívanějších možností financování podnikání, a co s sebou nese jejich využití.

K rozvoji firmy jsou potřeba peníze. Kapitál se investuje do vstupů, zásob, zaměstnanců, technologií, strojů a zařízení či dalšího vybavení. Jakým způsobem tedy může společnost s ručením omezeným získat finance? Podívejme se na přehled nejpoužívanějších možností financování podnikání, a co s sebou nese jejich využití.

Vlastní kapitál v podnikání obchodní společnosti

Každá obchodní společnost má nějaký vlastní kapitál. U firmy s.r.o. pochází vlastní kapitál od společníků, kteří vložili své peníze do podnikání, nebo ze zisků samotné obchodní společnosti.

Vlastní kapitál – základní kapitál

Při založení firmy vloží společníci svůj majetek do společnosti s ručením omezeným a ten se stává firemním majetkem. Tomuto kapitálu říkáme základní kapitál a tvoří zákonem nařízenou část vlastního kapitálu firmy. Společnost s.r.o. má základní kapitál po svém vzniku zapsaný v obchodním rejstříku a může s ním nakládat dle svých potřeb.

Vlastní kapitál – nerozdělený zisk a fondy ze zisku

Druhá část vlastního kapitálu vzniká samotnou činností firmy. Vlastní kapitál se v případě kladného výsledku hospodaření postupně zvyšuje o nerozdělený zisk. Nerozdělený zisk se ve společnosti v dlouhodobějším horizontu ukládá například ve formě fondů ze zisku nebo se používá ke zvýšení základního kapitálu. Společníci si pochopitelně mohou zisk také rozdělit a vyplatit si z něho podíly, čímž se vlastní kapitál firmy naopak snižuje.

Výhody a nevýhody financování firmy vlastním kapitálem

Z výše uvedeného popisu je jasné, že hlavní výhodou vlastního kapitálu pro společnost je zejména jeho cena. Firma neplatí žádné úroky ani jiné poplatky za tento způsob financování. Na druhou stranu se vlastní kapitál buduje postupně během delšího časového období. Zejména to platí, pokud společníci nemohou nebo nechtějí vložit do podnikání na začátku větší sumu.

Když obor podnikání firmy nevyžaduje výraznější kapitálové investice, může být dostačující financovat celé podnikání pouze vlastním kapitálem. Příkladem mohou být např. poradenské nebo účetní firmy, případně některé menší e-commerce společnosti, které nepotřebují držet větší množství zásob zboží.

Možnosti financování podnikání cizím kapitálem

Podnikání někdy ale nemůže růst pouze s využitím vlastního kapitálu. Firma pro svůj rozvoj v některých situacích vyžaduje externí financování. Financování pomocí peněz zvenčí, které někdo firmě různými způsoby půjčí, se nazývá financování cizím kapitálem. Podívejme se krátce na ty nejběžnější způsoby externího financování.

Cizí kapitál – podnikatelský úvěr

Při zmínce o financování firmy cizím kapitálem se asi většině z nás vybaví právě podnikatelský úvěr. Jde o tradiční bankovní produkt, který mohou firmy čerpat na rozvoj svého podnikání. Banky jsou ze své podstaty konzervativní instituce a nechtějí příliš riskovat peníze svých klientů z řad střadatelů. Pro banku je tak nejdůležitější minimalizovat riziko, že firma nebude schopna úvěr splácet. Z tohoto důvodu bude požadovat předložení účetních výkazů a realistického podnikatelského plánu včetně účelu využití peněz z úvěru. Podnikatelský úvěr banky neposkytují zadluženým či ztrátovým firmám a peníze nesmí být vynaloženy na krytí provozních výdajů. Největší šanci získat podnikatelský úvěr tak má firma nezatížená jinými úvěry, která má dosavadní hospodaření v plusu a má vypracovaný plán s investováním půjčených peněz k rozvoji podniku.

Cizí kapitál – kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je tradiční bankovní produkt podobně jako podnikatelský úvěr. Na rozdíl od něj ale slouží na krytí krátkodobých provozních výdajů. Jeho výhodou je, že se sjednává předem a v případě potřeby ho tak lze okamžitě využít a čerpat peníze bez potřeby dalšího dokladování. Hodí se například při krátkodobém poklesu poptávky, kdy dobře poslouží k vykrytí nedostatku provozních financí. Je ale dobré, když podnikatel ví, že v krátké době bude mít dostatek financí na úhradu kontokorentu. V opačném případě je totiž tento typ úvěru poměrně dražší než typy jiné.

Cizí kapitál – faktoring

Faktoring je forma cizího kapitálu a používá se na krátkodobé krytí pohledávek. Je vhodný zejména v těch obchodních vztazích, ve kterých zákazníci firmy mají delší splatnosti faktur a firma čeká na peníze delší dobu. Právě v případě delší splatnosti faktur umožňuje faktoring firmě získat peníze mnohem dříve a do doby splatnosti tak na peníze čeká poskytovatel faktoringové služby. Faktoringová organizace vlastně realizuje průběžný odkup krátkodobých pohledávek. Výhodou služby je proto také to, že firma přenáší správu pohledávek na jiný subjekt.

Cizí kapitál – dluhopisové financování

Úvěry a ostatní bankovní produkty nejsou jedinou možností, jak firmy mohou získat finance. O cizí kapitál si mohou říct i na veřejném trhu. Firma vydá své dluhopisy, které následně prodá. Kupci jsou samozřejmě z řad drobných investorů, kromě veřejnosti ale firemní dluhopisy často nakupují i banky nebo velké investiční fondy. Výhodou dluhopisového financování je možnost oslovit širší okruh zájemců. Také má firma možnost sama si stanovit podmínky financování, včetně výše úroků a doby splatnosti. Na druhou stranu musí dluhopisy nastavit tak, aby je prodala, a musí je aktivně nabízet, což s sebou nese obvykle dodatečné náklady.

Cizí kapitál – investoři a investiční fondy

Další možností mimobankovního financování cizím kapitálem jsou investoři a investiční fondy. Oslovit některý z fondů rizikového kapitálu by mělo být zejména pro začínající firmy podobně vysoko v řebříčku možností jako oslovení bank. Fondy mají zkušenosti a know-how, které mohou začínající firmě pomoct. Navíc je podpora od některého známého fondu rizikového kapitálu, který v minulosti podpořil úspěšné projekty, také cestou ke zvýšení důvěryhodnosti a publicity nové společnosti. Určitě je potřeba mít na schůzku se zástupcem investičního fondu připraven kvalitně zpracovaný podnikatelský plán, protože investora musí firma přesvědčit obdobně jako bankéře při žádosti o úvěr.

Výhody a nevýhody financování firmy cizími zdroji

Tomu, kdo firmě peníze půjčí, následně náleží nějaká odměna – nejčastěji úrok či jiný poplatek. Za cizí zdroje tedy firma platí, což je nevýhoda oproti financování vlastním kapitálem. Hlavní výhody na druhou stranu spočívají v rychlosti a množství peněz, které může firma získat. Výše popsané způsoby získání cizího kapitálu se liší v rychlosti, administrativní náročnosti a v objemu peněz, které mohou poskytnout.

Volba konkrétního způsobu financování závisí na potřebách a preferencích každého podnikatele. Když ale daný obor podnikání vyžaduje větší kapitálové investice, vlastní kapitál obvykle nestačí. Příkladem mohou být výrobní či stavební firmy, ale i e-shopy, které potřebují držet větší množství zásob nebo rozšiřují sortiment.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111