Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Legislativní změny roku 2021 pro společnosti s.r.o.

Leden přináší řadu změn v oblasti daňové a účetní legislativy. Vybrali jsme nejpodstatnější novinky roku 2021, které se dotknou nebo mohou být zajímavé pro společnosti s ručením omezeným.

Leden přináší řadu změn v oblasti daňové a účetní legislativy. Vybrali jsme nejpodstatnější novinky roku 2021, které se dotknou nebo mohou být zajímavé pro společnosti s ručením omezeným.

Daň z příjmu z hrubé mzdy a vyšší základní sleva

Daň z příjmu fyzických osob se nově bude počítat z hrubé mzdy. Doposud se počítala z tzv. superhrubé mzdy, kterou tvoří hrubá mzda navýšena o odvody hrazené zaměstnavatelem. Sazba daně z příjmu zůstala na 15 %, takže zaměstnanec dostane ve výsledku vyšší čistou mzdu. Pro příjmy převyšující čtyřnásobek roční průměrné mzdy bude platit zvýšená sazba 23 %, což se dotkne relativně úzké skupiny zaměstnanců s velmi vysokými příjmy.

Čistou mzdu zaměstnancům ještě navýší základní sleva na poplatníka, která byla pro letošek upravena a její další zvýšení bude v roce 2022. Čisté příjmy zaměstnanců tak vzrostou touto daňovou úpravou i o několik tisíc korun. Pro zaměstnavatele by změna výpočtu čisté mzdy neměla představovat větší administrativní zátěž. Účetní a mzdové systémy tyto změny reflektují, takže je stačí aktualizovat na nejnovější verzi. Firmy využívající služby profesionálního externího vedení účetnictví rovněž nemusí řešit žádnou administrativu. Z pohledu společnosti s.r.o. jako zaměstnavatele lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít po zvýšení svých čistých mezd z důvodu daňových změn takový tlak na růst hrubých mezd. To by mělo mít pozitivní dopad na osobní náklady firmy.

Stravenkový paušál jako alternativa ke stravenkám

Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům na stravování. Větší firmy mohou mít k tomuto účelu závodní jídelnu. Menší společnosti s.r.o. obvykle využívají přispívání formou stravenek (ať už papírových či elektronických). Se stravenkami se pojí administrativní náročnost a nutnost platit poplatky či provize jejich vydavatelům.

Stravenkový paušál je nově zavedená alternativa, která umožní vyplatit zaměstnanci přímo peníze místo stravenek. A to za stejných daňových podmínek, tedy možnost uplatnění 55 % ceny stravného jako daňově uznatelný náklad. Pro zaměstnance jde o čistý příjem, ze kterého se neplatí žádné daně ani odvody. Zejména malé firmy, které doposud stravenky svým zaměstnancům neposkytují, mohou nově využít stravenkový paušál jako formu zvýšení mzdy. Zaměstnanec z takového zvýšení dostane ve finále více peněz a firmě nestoupnou platby pojistného za zaměstnance.

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

Samostatná kategorie nehmotného majetku byla zrušena. Nová kategorie dlouhodobého majetku obsahuje hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek. Tím dochází ke sjednocení pravidel obou kategorií. Výhodou je zvýšení spodní hranice pro odpisování majetku ze 40 na 80 tisíc korun. Majetek v pořizovací ceně do 80 tisíc korun tak lze zaúčtovat přímo do nákladů. V případě vyšší ceny se majetek účtuje do nákladů firmy postupně formou odpisů.

Elektronické dálniční známky

Pro všechny řidiče platí, že už nemusí lepit na čelní skla automobilů kupony prokazující zaplacení dálničního poplatku. Počátek platnosti elektronické známky lze nastavit na jakékoliv datum s předstihem až 90 dnů. Roční známka bude mít nově platnost 365 dnů bez ohledu na kalendářní rok. V letošním roce je tedy ještě výhodné nastavit si platnost nové elektronické známky až od února. V lednu totiž ještě platí loňská papírová dálniční známka. Ceny známek zůstávají stejné, včetně zvýhodnění pro ekologická auta.

Nový zákoník práce – hodinová dovolená a sdílené místo

Novela zákoníku práce zavedla sdílené pracovní místo. Společnost s ručením omezeným tak může rozdělit jedno pracovní místo mezi dva i více zaměstnanců. Zaměstnanci si sami rozvrhují pracovní dobu a dělí se o objem práce a pracovní vybavení. Jednotliví zaměstnanci mají kratší pracovní úvazek. To může být výhodné pro některé skupiny zaměstnanců, zejména rodiče s malými dětmi či seniory.

Dovolená se již nebude poskytovat za odpracované dny. Výpočet nároku na dovolenou se nově bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin. Přesněji se tak zohlední reálné podmínky u zkrácených úvazků nebo směnného provozu.

Odklad EET

do konce roku 2022 byly odloženy všechny čtyři vlny Elektronické evidence tržeb (EET). Povinnost evidovat tržby v hotovosti byla odložena kvůli pandemii COVID-19. Jde tak o další posun pro řemeslníky a drobné podnikatele, které měla zahrnovat třetí a čtvrtá vlna EET. Je pravděpodobné, že o budoucnosti systému evidence tržeb rozhodnou letošní sněmovní volby, protože názory na systém se napříč politickým spektrem výrazně liší.

Bankovní identita

Na úřad bude možné se přihlásit pomocí svých údajů do internetového bankovnictví. Bankovní identita, která se používá k přihlášení ke svému bankovnímu účtu, může od ledna sloužit jako digitální identita. K úředním formulářům a informacím státní správy, jako je Portál občana a portály různých státních úřadů, se můžete přihlásit už delší dobu. Ovšem ověřovací metody pomocí datové schránky či elektronické občanky jsou komplikovanější. Po státní správě by se do projektu měly zapojit i komerční subjekty. V praxi tak bude možné se přihlásit pomocí bankovní identity ke klientské zóně dodavatele elektřiny nebo do e-shopu. Projekt rozjíždí skupiny větších i menších bank, takže je lepší ověřit si u své banky, od kdy mohou její klienti službu využívat.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111