Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Legislativní změny, které nás od července 2024 čekají u pracovních dohod

Již od začátku letošního roku platí některé legislativní změny pro dohodáře, o kterých jsme již psali v seznamu novinek roku 2024 pro firmy a podnikatele. Od 1. července 2024 však budou přicházet další změny

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (DPP a DPČ) jsou dvě formy dohod konaných mimo pracovní poměr, které umožňují zaměstnavatelům flexibilněji využívat pracovní sílu. Jsou oblíbené zejména pro brigádníky a další zaměstnance na zkrácený úvazek.

Již od začátku letošního roku platí některé legislativní změny pro dohodáře, o kterých jsme již psali v seznamu novinek roku 2024 pro firmy a podnikatele. Od 1. července 2024 však budou přicházet další změny, na které by se měli připravit zaměstnavatelé i zaměstnanci. Cílem změn je zajistit lepší ochranu dohodářů a potlačit zneužívání tohoto typu smluv. Měly by ztížit zaměstnávání na černo a umožnit úřadům průběžně monitorovat, zda bylo dosaženo příslušných limitů pro povinné odvody. Změny účinné od července 2024 se všechny týkají DPP, povinnosti pro DPČ zůstávají stejné.

Povinnost hlásit dohody

Novinkou od července 2024 bude zavedení povinnosti hlásit všechny dohody o provedení práce do centrální evidence dohod. Tento registr vede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dosud zaměstnavatelé přihlašovali dohodáře do evidence jen v případě, že u nich vznikla účast na důchodovém pojištění. Nově se bude muset hlásit každá dohoda o provedení práce bez ohledu na účast na důchodovém pojištění. Tato povinnost se netýká jen nově nastupujících zaměstnanců, kteří uzavřou DPP po 1. červenci. Je potřeba nahlásit všechny zaměstnance na DPP, jejichž dohoda v červenci pokračuje. Tedy i ty, kteří nastoupili před 1. 7. 2024 a doposud nebyli hlášeni z důvodu neúčasti na důchodovém pojištění. Již přihlášené zaměstnance není potřeba přihlašovat znovu.

Hlášení lze provést stejně jako u jakékoliv jiné formy zaměstnání, tedy využitím známého formuláře „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Většina běžně používaných mzdových softwarových nástrojů tuto funkci obsahuje. V dnešní době je k dispozici množství softwarových nástrojů i pro začínající firmy za přijatelné ceny. Termínem pro hlášení je 20. den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém firma zaměstnávala zaměstnance činné na základě DPP. Jelikož úprava začíná platit od 1. července, je potřeba původní i nové zaměstnance na DPP nahlásit nejpozději do 20. 8. 2024.

Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel

S výše popsanou povinností hlásit všechny dohody bez ohledu na účast na důchodovém pojištění souvisí i povinnost registrace firmy jako zaměstnavatele. Pokud společnost s.r.o. zaměstnávala doposud pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, nemusela být přihlášena jako zaměstnavatel. Registrace zaměstnavatele se týkala pouze toho, kdo zaměstnával alespoň jednoho zaměstnance, jemuž vznikla účast na důchodovém pojištění. S novou povinností registrovat všechny zaměstnance na DPP se tedy musí jako zaměstnavatelé registrovat i takové firmy, které měly zatím jen nepojištěné zaměstnance.

Registraci lze provést pomocí formuláře „Přihláška do registru zaměstnavatelů“, a to nejpozději do 31. července 2024.

Povinnost měsíčně hlásit příjmy z DPP

Nově mají zaměstnavatelé povinnost hlásit pravidelně každý měsíc výši příjmu všech zaměstnanců na DPP. Hlášení je nutné podávat elektronickou formou. Lze k tomu využít personální mzdové softwarové nástroje, nebo bezplatný formulář na ePortálu ČSSZ. Nový formulář se bude jmenovat „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ a měl by být dostupný od 1. srpna. Hlášení příjmů se musí podat do 20. dne následujícího měsíce, takže poprvé se bude podávat za měsíc červenec s termínem do 20. srpna 2024. Nový výkaz by měl jít současně použít i ke hlášení nástupů a výstupů zaměstnanců na dohodu, takže pokud firma zaměstnává pouze dohodáře, mohla by využívat jen tento nový výkaz. Výkaz je nutné podávat i za takové měsíce, ve kterých byl příjem nulový.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111