Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jak jsou na tom v ČR ženy podnikatelky a kolik jich je?

Česká republika neobsazuje zrovna přední příčky v mezinárodních srovnáních počtu žen v podnikání. Je podnikání u nás doménou mužů? Pojďme se na problematiku žen v podnikání podívat blíže.

Česká republika neobsazuje zrovna přední příčky v mezinárodních srovnáních počtu žen v podnikání. Je podnikání u nás doménou mužů? Pojďme se na problematiku žen v podnikání podívat blíže.

Pohled do statistik podnikání dle pohlaví

Podívejme se nejprve do statistik. Co říkají k rozdělení podnikatelů a firem dle pohlaví? Žen je v české populaci více než mužů. Přesto statistika podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ukazuje výraznější převahu mužů. V období 1. čtvrtletí 2023 bylo registrovaných 701 127 žen podnikatelek, zatímco mužů na našem území podnikalo 1 240 085. Také živnostenských oprávnění bylo vydáno mužům více, a to přibližně dvojnásobně.

Ještě výraznější je nepoměr pohlaví mezi majiteli firem. Společností s ručením omezeným, ve kterých vlastní ženy většinu, je dle portálu businessinfo.cz kolem 18 %. Na obdobný nepoměr dlouhodobě upozorňují neziskové organizace, i co se týče počtu žen ve vysokých manažerských pozicích českých firem. A příznivěji to pro ženy nevypadá ani při pohledu na startupy. Mezi zakladateli tuzemských startupů je méně než 5 % žen.

Ženy prostě o podnikání nestojí… anebo ano?

Jak jsme si uvedli v předcházejícím odstavci, statistiky mluví jasně. Jaké jsou možné důvody tohoto nepoměru? Jako první nás může napadnout, že ženy prostě o podnikání nestojí nebo se do něj nehrnou. Je slyšet názory, že možná nepreferují dřít se dlouhá léta a budovat firmu, ale že místo toho preferují rodinný život, který jde lépe skloubit s pozicí zaměstnance.

Toto ovšem vyvrací statistiky ze zahraničních zemí, kde na západě takto výrazné nepoměry nejsou. I co se týče ČR, tak výzkumy na středních školách ukazují, že studentky mají zájem o byznys a podnikání. Ve středoškolských programech podporujících podnikavost, jako jsou například soutěže simulovaných studentských firem, je dokonce zapojeno více dívek než chlapců. Studentky se také velmi zajímají o role ředitelek studentských firem. Bývají proaktivnější a zodpovědnější, a proto často táhnou celý tým.

Možné společenské důvody

Co se potom děje v dospělosti? Hledání důvodů je na komplexnější debatu psychologů a sociologů. Určitě je důležité, jaké je uspořádání v rodině a dělba povinností v zajišťování péče o rodinu.

Podnikání s sebou vždy nese větší riziko než zaměstnání. Může přinést vyšší příjem než zaměstnání, ale také nemusí být tak úspěšné a neposkytuje stabilní příjem. Toto jsme více rozebírali v našem článku „Proč zkušení podnikatelé založili firmy“. K rozložení rizika pro zajištění potřeb rodiny se tak může mnoha rodinám jevit jako lepší, když podniká pouze jeden z partnerů. Pokud muž již podniká, žena může preferovat stabilní příjem ze zaměstnání.

Také je v začátcích podnikání důležité, zda člověk má podporu svého partnera či partnerky. Podpora partnera hraje důležitou roli ve všech rozhodnutích, a když žena nemá podporu partnera, většinou se rozhodne podnikání nezačít. V naší kultuře je zakotveno, že žena podporuje muže v jeho práci. Naopak to ale ne vždy funguje stejně dobře.

Dalším faktorem může být, že k řízení firmy je potřeba hodně času a vysoká intenzita práce, což nejde dost dobře skloubit s péči o děti v prostředí méně dostupné předškolní péče. Na druhou stranu řada podnikatelek začala podnikat právě během mateřské dovolené a poté už se do své původní práce nevrátila. Začít v menším rozsahu může být vhodným startem i pro lidi, kteří uvažují o podnikání během trvání zaměstnaneckého poměru.

Podpora podnikání žen v Česku

Cílená podpora podnikání žen v Česku zatím nepatří mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu. Ženy tak v podnikání a zakládání firem dostávají podporu spíše zdola. Věnují se jí úspěšné podnikatelky či manažerky, podnikatelská sdružení i neziskové organizace. Se svou troškou do mlýna bychom chtěli přispět i my. Proto, dámy, pokud uvažujete o založení firmy, obraťte se na nás! Pomůžeme vám do začátku s komplexními službami od založení firmy přes zajištění sídla až po vedení účetnictví. Ozvěte se nám a domluvíme se na cenově výhodném balíčku.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111