Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Home office aneb práce z domova. Co firmy řeší?

Aktuální pandemie koronaviru způsobila, že více lidí pracuje z domova (tzv. režim home office). Některé firmy uvažují, že možnost práce z domova zavedou jako nový standard. Jaké jsou práva a povinnosti zaměstnanců a co by si měly pohlídat firmy během práce v tomto režimu?

Aktuální pandemie koronaviru způsobila, že více lidí pracuje z domova (tzv. režim home office). Některé firmy uvažují, že možnost práce z domova zavedou jako nový standard. Jaké jsou práva a povinnosti zaměstnanců a co by si měly pohlídat firmy během práce v tomto režimu?

Co o home office říkají předpisy?

Téma home office není v českém právním řádu upravena, co se týče konkrétních podmínek. Ze zákona plyne, že zaměstnanec vykonává práci na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě. Je tedy jasné, že práci z domova nelze nařídit jednostranně zaměstnavatelem, a to ani vnitřním předpisem firmy nebo přímým nařízením. Dohoda o práci z domova může být ovšem i neformální (telefon, email), přesto právníci radí firmám raději použít dohodu písemnou. I když zákon podmínky home office podrobněji neupravuje, doporučuje se firmám specifikovat vnitřním předpisem podmínky práce z domova detailněji. Vnitřní stanovy by měly řešit otázky, které zaměstnavatel potřebuje upravit pro práci z domova. Podívejte se, co firmy obvykle řeší ve stanovách k home office.

Časový rozsah práce a práce přesčas

Je důležité stanovit, v jakém čase probíhá výkon práce v režimu home office a jak se bude pracovní doba evidovat.

Domluva může stanovit, že zaměstnanec v rámci práce z domova dostane od nadřízeného zadání konkrétní práce a termín dokončení práce. V tomto režimu volné pracovní doby může zaměstnanec dělat práci dle svého uvážení a časových možností. Protože si práci a pracovní dobu určuje sám, nevzniká nárok na přesčasy.

Pokud zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu jako obvykle a zaměstnanec musí být k dispozici online či na telefonu například od 9:00 do 17:00, tak je pracovní doba stejná jako při výkonu práce na pracovišti. V případě přesčasů má zaměstnanec nárok na příplatek, nebo náhradní volno.

Vnitřní předpis k home office by měl stanovit rovněž způsob komunikace se zaměstnancem a jakým způsobem mu bude nadřízený zadávat práci. Ušetří to čas při kontrole plnění práce a řešení případných sporů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) v režimu home office má samozřejmě svoje specifika tím, že zaměstnanec se nachází během práce ve svém domově. Dle právního řádu je pracovní úraz jakékoliv poškození zdraví, které nastane během výkonu práce, nebo v přímém souvislosti s ním. Zranění během práce z domova je tedy pracovním úrazem.

Pro zaměstnance je ovšem v případě home office mnohem složitější dokazování, že se jednalo skutečně o pracovní úraz. Úraz mohl vzniknout v domáckém prostředí mimo plnění pracovních úkolů. Je proto důležité sledovat, zda činnost vyplývá z pracovního poměru, je vykonávána na příkaz zaměstnavatele, nebo v souvislosti s pracovní cestou.

Z pohledu firmy jsou povinnosti v oblasti BOZP zajišťované pro zaměstnance pracující z domu zcela stejné jako pro zaměstnance pracující na pracovišti. Má tedy povinnost dostatečně a přiměřeně informovat o rizicích práce z domu a ochranných protiopatřeních. Rovněž musí obchodní společnost své zaměstnance zaškolit v oblasti předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Náklady na práci z domova

Firma musí ze zákona nést náklady spojené s výkonem práce zaměstnance. Při home office dochází na straně zaměstnavatele k úspoře nákladů (např. na energie), a proto by měl tyto náklady kompenzovat zaměstnanci. Možností je hradit skutečně vynaložené náklady, což ale bude administrativně poněkud náročné. Méně náročnou alternativou je denní paušál nákladů v daňově uznatelné výši. Z nákladového pohledu se bude nejpravděpodobněji jednat o denní paušál ve výši několika desítek korun.

Co se týče vybavení pro práci z domu, zaměstnavatel nemá povinnost zajistit pro home office stejné vybavení jako na pracovišti. Obvykle ale tuto možnost poskytuje, například u výpočetní a komunikační techniky. Samozřejmostí je podepsání převzetí věci do péče a odpovědnosti zaměstnance za svěřenou věc, pokud mu firma poskytne například počítač.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111