Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Elektronický podpis a jeho využití

Cílem tohoto článku je vysvětlit rozdíly mezi typy elektronických podpisů a nastínit, v jakých případech lze jednotlivé podpisy používat.

Současná terminologie elektronických podpisů je pro běžného uživatele velmi matoucí. Zákon totiž rozlišuje zaručený elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis a uznávaný elektronický podpis. Každý z těchto elektronických podpisů má jiný význam. Cílem tohoto článku je vysvětlit rozdíly mezi typy elektronických podpisů a nastínit, v jakých případech lze jednotlivé podpisy používat.

Zaručený elektronický podpis

Specifikem zaručeného elektronického podpisu je to, že vůbec nezaručuje, kdo jej podepsal. Tento podpis nemá z hlediska komunikace s orgány veřejné správy žádnou váhu a může si jej s pomocí základních znalostí vytvořit kdokoliv pod libovolným jménem. Na rozdíl od kvalifikovaného a uznávaného elektronického podpisu se k tomuto typu elektronického podpisu nevydává kvalifikovaný certifikát.

Uznávaný elektronický podpis

Větší význam než zaručený elektronický podpis má uznávaný elektronický podpis. Pomocí tohoto podpisu lze komunikovat s úřady, soudy a dalšími orgány veřejné moci. K uznávanému elektronickému podpisu se vydává kvalifikovaný certifikát od oprávněného poskytovatele certifikačních služeb . Takovým poskytovatelem je například postsignum. Uznávaný elektronický podpis je ale uznáván pouze v ČR a při komunikaci se zahraničními úřady nestačí. U tohoto typu podpisu může být kvalifikovaný certifikát se soukromým klíčem uložen v libovolném počítači, z nějž jej nelze zkopírovat do jiného úložiště.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Nejvyšší váhu má kvalifikovaný elektronický podpis, ke kterému byl vydán kvalifikovaný certifikát. Tento typ podpisu je uznáván v EU a lze s ním tak podepisovat dokumenty určené zahraničním obchodním partnerům a úřadům. Certifikát ke kvalifikovanému elektronickému podpisu lze na rozdíl od uznávaného elektronického podpisu uložit pouze do externího úložiště (např. čipová karta nebo USB token) a nemůže tak být uložen přímo v počítači. Úroveň zabezpečení je vyšší než u uznávaného elektronického podpisu. Státní správa má podle aktuálně účinné právní úpravy povinnost používat při komunikaci kvalifikované elektronické podpisy. Občané mohou s úřady a soudy komunikovat pomocí kvalifikovaných i uznávaných elektronickým podpisů.

Elektronický podpis a jeho využití při založení firmy

Stále více podnikatelů používá elektronické podpisy. Tato forma podepisování ale není povolená zákonem při procesu založení nové obchodní společnosti.  Pokud se rozhodnete udělit někomu plnou moc, aby za Vás založení s.r.o. vyřešil, elektronicky podepsaný dokument nebude stačit. V dnešní době, kdy lze řešit online stále více věcí, to zní zvláštně a nepochopitelně. Aktuálně účinná právní úprava nepřikládá elektronickému podpisu stejný význam jako podpisu, který si necháte úředně ověřit na pobočce CZECHPOINT. Společenská poptávka po zjednodušení komunikace s úřady narůstá, a proto Parlament ČR v minulém roce schválil nový zákon o právu na digitální služby. Od 1.2.2022 by tak již mělo být možné založit s.r.o. i na základě elektronicky podepsané plné moci za předpokladu, že k elektronickému podpisu bude vydán kvalifikovaný certifikát a tento certifikát bude řádně registrován. Detailní podmínky registrace stanoví zákon o právu na digitální služby. 

Založení firmy v roce 2022

Založit novou firmu zcela online bez nutnosti vytisknout jediný papír tak bude možné až od roku 2022. Podle aktuálně účinné právní úpravy se zakladatel firmy neobejde bez podpisu ověřeného na pobočce CZECHPOINT (např. pobočce České pošty). To ovšem neznamená, že při založení nové obchodní společnosti nelze odeslat všechny potřebné dokumenty emailem. Zaslání dokumentů emailem je přípustné, předpokladem je ale jejich předchozí ověření na pobočce CZECHPOINT a zajištění autorizované konverze ověřených dokumentů z listinné do elektronické podoby. Pokud se rozhodnete založit s.r.o. prostřednictvím tohoto webu a máte obavu, že nám pošta nezvládne doručit ověřené dokumenty dostatečně rychle, stačí si na poště nechat udělat konverzi a poté nám oskenované dokumenty s doložkou konverze poslat emailem nebo datovou schránkou. Za konverzi 1 strany ve formátu A4 se platí 30,- Kč.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111